top of page
  • Writer's pictureAtomler

Atomler lanserar handelsplattform för återvunnen plast

Plattformen, som är utvecklad i nära samarbete med aktörer inom plastbranschen, ska effektivisera handeln med industriella plastfraktioner av typen PP, PE och PET och därigenom höja återvinningsgraden av plastråvara inom Europa.


“Vi vill effektivisera handeln med industriella plastfraktioner genom att göra det enkelt, transparent och mindre riskabelt”, säger Sammy-Sebastian Tawakkoli som grundat bolaget tillsammans med Johannes Schill.


Det bränns och slängs minst 19 miljoner ton plast årligen inom Europa vilket leder till föroreningar och koldioxidutsläpp. På grund av den undermåliga återvinningen har plast som råvara fått dåligt anseende både i civilsamhället och hos beslutsfattare. Ledande experter såsom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien menar att en digital plattform behövs för att få till mer resurseffektiva och cirkulära plastflöden. IVAs rapport om plast


“Företag kan gratis skapa en butik på plattformen där de kan presentera sig, sina behov av material och sitt utbud av återvunna eller överblivna material. De får därmed sin egna handelsplats för återvunnen plast, det funkar på samma sätt som digitala handelsplatser för privatpersoner”, säger Johannes Schill.


Prova Atomler: www.atomler.com


“Genom att använda Atomler skapar man sig inte bara en marknadskanal, man bidrar även med att öka återvinningsgraden och därigenom förbättra plastbranschens anseende”, avslutar Sammy-Sebastian Tawakkoli.


Handelsplatsen atomler.com angriper flera av de utmaningar som försvårat handeln med plastråvaror från industriell produktion av förpackningar och industriella applikationer. Arbetet finansieras av Vinnova och Energimyndigheten inom det strategiska initiativet RE:Source. Om RE:Source28 views

Recent Posts

See All
bottom of page